2-PDS60NOCAP.png
ww60.png

برنامه نیروی کار موقت خارجی – LMIA مورد نیاز است

مهاجرت

ویزای توریستی

اتباع خارجی از کشورهایی که برای سفر به کانادا نیاز به ویزا دارند باید برای ویزای اقامت موقت (TRV) اقدام...

مشاهده بیشتر

مهاجرت اقتصادی

کلاس اقتصادی برای استقبال از کارگران ماهر برای حمایت از نیروی کار و ایجاد رشد اقتصادی طراحی شده است. افراد...

مشاهده بیشتر

مهاجرت تجاری

اگر می خواهید به عنوان یک فرد تجاری به کانادا مهاجرت و در کانادا کار کنید، چندین گزینه از جمله...

مشاهده بیشتر

ویزای دانشجویی

مجوز تحصیل سندی است که به اتباع خارجی اجازه می دهد تا در مؤسسات یادگیری(DLI)  در کانادا تحصیل کنند. بیشتر...

مشاهده بیشتر

شهروندی کانادا

اگر شما مقیم دائم کانادا هستید ، ممکن است از طریق فرآیند naturalization در کانادا واجد شرایط شهروندی باشید. صرف...

مشاهده بیشتر