2-PDS60NOCAP.png
ww60.png

ویزای کاری کانادا

ویزای کاری کانادا

به عنوان یک جامعه چند فرهنگی با فرصت های شغلی فراوان، کانادا یکی از محبوب ترین مقاصد برای نیروی کار خارجی است. برنامه ها و طرح های مهاجرتی موجود فرصت های زیادی را برای ساکنان موقت ایجاد می کند تا اقامت خود را تمدید کنند و اقامت دائم کانادا را دنبال کنند. کاندیداهایی که واجد شرایط درخواست مجوز کار هستند معمولاً در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند: برنامه نیروی کار خارجی موقت برنامه بین‌المللی IMP بدون نیاز به LMIA استراتژی مهارت‌های جهانی

مجوز کار یا اجازه کار بدون مجوز اجازه میدهد تا اتباع خارجی اجازه کار در کانادا را تحت هر یک از برنامه های زیر داشته باشند:

 • برنامه نیروی کار موقت خارجی (TFWP)
 • کارفرمایان برای استخدام نیروی کار خارجی برای پر کردن کمبود موقتی کار و مهارت در کانادا، باید برای دریافت ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) اقدام کنند. داشتن LMIA تأیید می کند که نیاز به یک نیروی کار موقت وجود دارد و هیچ کانادایی یا مقیم دائمی کانادا، برای انجام کار در دسترس نیست.
 • برنامه international Mobility (IMP)

IMP به کارفرمایان اجازه می دهد کارگران موقت را بدون نیاز به LMIA استخدام کنند. معافیت از دریافت LMIA بر اساس هر دو مورد زیر است:

 • مزایای جامع تر اقتصادی ، فرهنگی یا سایر مزایای رقابتی برای کانادا
 • مزایای متقابل برای کانادایی ها و ساکنان دائم کانادا

 

برنامه استراتژی مهارت جهانی (Global Skills Strategy)

دو روش وجود دارد که می توانید واجد شرایط پردازش دو هفته ای درخواست اجازه کار خود باشید و آن بستگی به این دارد که آیا شما به ارزیابی اثرات بازار کار (LMIA) نیاز دارید یا نه؟

اگربه LMIA احتیاج ندارید، در صورت برآورده کردن تمامی الزامات زیر، برای این برنامه واجد شرایط خواهید بود:

 • شما از خارج از کانادا درخواست می کنید،
 • شغل شما یا نوع مهارت 0 (مدیرعامل) یا سطح مهارت A (حرفه ای) در سیستم طبقه بندی ملی حرفه ای است،
 • کارفرمای شما با استفاده از پورتال کارفرما پیشنهاد اشتغال ارائه داده و هزینه مربوط به کارفرما را پرداخت کرده است.

*متقاضیان برنامه تجربه بین المللی کانادا واجد شرایط نیستند.

اگر بهLMIA  نیاز دارید، در صورت برآورده کردن تمامی الزامات زیر، برای این برنامه واجد شرایط خواهید بود:

 • شما از خارج از کانادا درخواست می کنید،
 • شما از طریق برنامه استعداد جهانی که زیر گروه برنامه کارگر موقت خارجی است، LMIA دریافت نموده اید.

 

همسران و وابستگان

همسر شما ، شریک زندگی و فرزندان وابسته نیز واجد شرایط پردازش دو هفته ای پرونده ها هستند و در مورد تمامی پرونده ها زیر صدق میکند:

 • ویزای بازدید کننده
 • اجازه کار
 • اجازه تحصیل