2-PDS60NOCAP.png
ww60.png

بازدید کانادا

بازدید کانادا

ما می توانیم در ارسال درخواست ویزا به شما کمک کنیم. لطفا امروز با ما در تماس باشید.

اگر دوست دارید به صورت موقت با اعضای خانواده خود در کانادا دیدار داشته باشید، به عنوان یک توریست به کانادا مراجعه کنید یا یک بازدید کننده تجاری هستید، می توانید برای ویزا ویزیتوری اقدام کنید. اگر از خارج از کانادا برای ویزای ویزیتور درخواست می کنید، بسته به ملیت گذرنامه شما به ویزای اقامت موقت (TRV) یا مجوز سفر الکترونیکی (eTA) نیاز دارید. همچنین ممکن است در مسیر سفر به کشور دیگری از طریق کانادا عبور کنید. در این صورت سند مورد نیاز برای عبور از کانادا، بستگی به نحوه سفر از طریق کانادا ، مدت زمان مورد نیاز برای ترنزیت از کانادا، ملیت گذرنامه دارد.