2-PDS60NOCAP.png
ww60.png

اسپانسرشیپ اعضای خانواده

اسپانسرشیپ اعضای خانواده

کانادا گروه بزرگی از مهاجران را تحت برنامه های اسپانسرشیپ پذیرا میباشد، به این دلیل که دیدار مجدد اعضای خانواده یکی از ارکان سیستم مهاجرتی کانادا است.

در کنار هم بودن خانواده همیشه برای دولت کانادا در اولویت بوده است و این برنامه عمدتاً برای نگه داشتن خانواده ها و عزیزان در کنار هم معرفی شده است. این برنامه امکان حمایت از همسر و دیگر شرکای زناشویی، فرزندان وابسته، فرزندان به سرپرستی گرفته شده، والدین، مادربزرگ و پدر بزرگ ها و دیگر بستگان یتیم زیر 18 سال را فراهم می کند.

فقط در صورتی می توانید اعضای خانواده تان را اسپانسر کنید تا به کانادا بیایند که حداقل 18 سال سن و یکی از وضعیت های زیر را داشته باشید:

  • شهروند کانادایی یا
  • شخصی که طبق قانون کانادا در کانادا به عنوان یک Indian ثبت شده است یا
  • اقامت دائم کانادا

پس از ارزیابی صلاحیت مالی شما برای اسپانسر کردن همسر، فرزندان وابسته یا دیگر افراد ذکرشده در بالا برای دریافت اقامت دائم کانادا، شما باید بتوانید از آنها حمایت مالی کنید و مطمئن شوید که آنها به کمک های اجتماعی دولت احتیاج ندارند.

برنامه اسپانسرشیپ همسر یکی از برنامه های محبوب است و معمولاً حدود 12 ماه طول می کشد تا یک درخواست حمایت همسران تکمیل شود. با این حال، پرونده شما ممکن است تأخیرهایی را تجربه کند اگر درخواست شما ناقص باشد یا یک پرونده پیچیده داشته باشید، یا اثبات کافی در مورد رابطه خود ارائه نداده باشید.

برای اطمینان از پردازش هرچه سریعتر پرونده حمایت همسر ، ما در شرکت مشاوره مهاجرتی رویان به شما در ارائه یک پرونده کامل کمک خواهیم کرد.