2-PDS60NOCAP.png
ww60.png

ارزیابی مدارک تحصیلی و آموزشی

ارزیابی مدارک تحصیلی و آموزشی

ارزیابی مدارک خود را امروز دریافت کنید تا مقامات مهاجرت تحصیلات شما در خارج از کانادا را قبول کنند.

ارزیابی مدرک تحصیلی (ECA) برای تأیید اینکه مدرک خارجی، دیپلم، یا گواهی (یا سایر مدارک تحصیلی و آموزشی شما) معتبر و برابر با مدرک کانادایی است، استفاده می شود. انواع مختلفی از ECA وجود دارد. برای مقاصد مهاجرتی باید ECA مربوط به مهاجرت را درخواست دهید. اگر نوع دیگری از ECA دارید، بسته به نوع ECA و/یا سازمان صادرکننده، ممکن است بتوانید آن را مجدداً تحت نوع مهاجرت صادر کنید.

شما باید ارزیابی خود را از یک سازمان یا یک نهاد حرفه ای که توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا تعیین شده است دریافت کنید. آنها گزارشی به شما می دهند که به شما می گوید میزان تحصیلات شما در کانادا چقدر است. زمان و هزینه های پردازش ممکن است بسته به هر سازمان متفاوت باشد. هنگامی که یک سازمان تعیین شده یا یک سازمان حرفه ای را انتخاب کردید، آنها به شما خواهند گفت که چگونه مدارک خود را برای ارزیابی خود ارسال کنید.

 

سازمان های مورد قبول اداره مهاجرت

شما باید از یکی از این سازمان های زیر را برای ارزیابی مدارک خود استفاده کنید: